Κατασκευή ιστοσελίδας

Για τη δημιουργία του Ιστοτόπου σας θα ακολουθηθεί μια αλληλεπιδραστική διαδικασία, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την ικανοποίηση όλων των προσδοκιών σας. Συγκεκριμένα, αφού οριστικοποιηθεί η δομή του Ιστοτόπου, θα σας παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας για την αισθητική παρουσίαση των ιστοσελίδων σας. Με βάση τις παρατηρήσεις που θα κάνετε, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά η τελική μορφή του κόμβου.

Παράλληλα με την παραπάνω διαδικασία, θα γίνει η συλλογή του περιεχομένου του από τον υφιστάμενο Ιστοτόπο (κείμενα, εικόνες, κ.α.)

Μετά την ολοκλήρωση των δύο παραπάνω εργασιών, θα αρχίσει η δημιουργία των ιστοσελίδων και όλου του απαραίτητου κώδικα. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν οι πιο σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία, ενώ το αποτέλεσμα θα ελεγχθεί από συνεργάτη μας, ειδικό στην ευχρηστία και ποιότητα δικτυακών τόπων, για την πιστοποίησή του και τη διόρθωση τυχόντων προβλημάτων.

Αφού δημιουργηθεί το σύνολο των ιστοσελίδων, θα σας δοθεί το προσωρινό link της ιστοσελίδας ώστε να γίνει ο έλεγχος του τελικού αποτελέσματος.

Μετά από τις μικρές διορθώσεις τυχόν παρατηρήσεων σας, θα ακολουθήσει η επίσημη δημοσίευση του νέου Ιστοτόπου της επιχείρησής σας. Από το σημείο αυτό και έπειτα οι επισκέπτες των ιστοσελίδων σας θα μπορούν να λάβουν όλες τις επιθυμητές πληροφορίες μέσα από αυτές.