Διαφήμιση & προβολή

Η εταιρεία μας παρέχει λύσεις ολοκληρωμένων πακέτων υπηρεσιών και σας παρέχει την δυνατότητα να κερδίσετε μέσα από τις επιλογές σας. Επιλέξτε να πραγματοποιήσετε την ανακαίνιση μαζί μας και θα σας κάνουμε δώρο έναν ιστότοπο προβολής του νέου σας χώρου.

Όλα σε ένα και πάντα προς όφελός σας.

Για τη δημιουργία νέου Ιστοτόπου ως έξτρα πακέτο υπηρεσιών, η εταιρεία μας ακολουθεί μια αλληλεπιδραστική διαδικασία, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την ικανοποίηση όλων των προσδοκιών σας. Συγκεκριμένα, αφού οριστικοποιηθεί η δομή του Ιστοτόπου, θα σας παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας για την αισθητική παρουσίαση των ιστοσελίδων σας. Με βάση τις παρατηρήσεις που θα κάνετε, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά η τελική μορφή του κόμβου.

Παράλληλα με την παραπάνω διαδικασία, θα γίνει η συλλογή του περιεχομένου του από τον υφιστάμενο Ιστότοπο (κείμενα, εικόνες, κ.α.)

Μετά την ολοκλήρωση των δύο παραπάνω εργασιών, θα αρχίσει η δημιουργία των ιστοσελίδων και όλου του απαραίτητου κώδικα. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν οι πιο σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία, ενώ το αποτέλεσμα θα ελεγχθεί από συνεργάτη μας, ειδικό στην ευχρηστία και ποιότητα δικτυακών τόπων, για την πιστοποίησή του και τη διόρθωση πιθανών προβλημάτων.

Αφού δημιουργηθεί το σύνολο των ιστοσελίδων, θα σας δοθεί το προσωρινό link της ιστοσελίδας ώστε να γίνει ο έλεγχος του τελικού αποτελέσματος.

Μετά από τις μικρές διορθώσεις τυχόν παρατηρήσεων σας, θα ακολουθήσει η επίσημη δημοσίευση του νέου Ιστοτόπου της επιχείρησής σας. Από το σημείο αυτό και έπειτα οι επισκέπτες των ιστοσελίδων σας θα μπορούν να λάβουν όλες τις επιθυμητές πληροφορίες μέσα από αυτές.

Η εταιρεία μας μπορεί να φροντίσει ώστε η ιστοσελίδα σας ακολουθώντας τους τελευταίους πάντα κανόνες SEO, να βρίσκεται πάντα στις πρώτες θέσεις του Google.